fbpx

Metamorfozy protetyczne naszych Pacjentów

W Poradni Stomatologii i Implantologii Michała Posturzyńskiego dokonujemy rewolucyjnych przemian w obszarze protetyki stomatologicznej. Pacjenci zgłaszający się do nas z problemami takimi jak przebarwienia, nierówności czy brak zębów, mogą liczyć na kompleksową opiekę i indywidualnie dostosowane rozwiązania.

Proces metamorfozy rozpoczyna się od dokładnej konsultacji, podczas której nasi specjaliści analizują stan uzębienia pacjenta i słuchają jego oczekiwań. Następnie, wykorzystując najnowocześniejsze technologie, takie jak cyfrowe projektowanie uśmiechu, opracowują plan leczenia. Plan ten może obejmować różnorodne procedury, od profesjonalnego wybielania zębów i kompozytowych licówek, po zaawansowane rozwiązania protetyczne.

Zapraszamy do zapoznania się z przypadkami naszych pacjentów, którzy dzięki naszym rozwiązaniom protetycznym odzyskali piękny i zdrowy uśmiech.

Pacjentka nie była do końca zadowolona z wyglądu swoich zębów. Porcelanowe korony na metalowej podbudowie pozostawiały nieco do życzenia pod względem estetyki. Dokonaliśmy ich wymiany na korony cyrkonowe, co pozwoliło na korzystną odmianę uśmiechu.

U Pacjenta zachodziła potrzeba poprawy kosmetyki uzębienia w odcinku przednim. Dokonaliśmy jej, mocując wysokiej jakości korony cyrkonowe. Nowy uśmiech w pełni odpowiada oczekiwaniom Pacjenta.

U Pacjenta zastosowaliśmy most cyrkonowy. Za jego pomocą nie tylko odbudowaliśmy brakujący górny siekacz, ale także poprawiliśmy kosmetykę w przednim odcinku łuku zębowego.

Most protetyczny w jamie ustnej Pacjentki nie odpowiadał jej oczekiwaniom i wymaganiom względem estetyki uśmiechu. Znaleźliśmy na to sposób – wymieniliśmy dotychczasowy most na cyrkonowy.

Pacjent nie był zadowolony ze swojej ruchomej protezy. Zaproponowaliśmy i przeprowadziliśmy rozwiązanie, które zapewniło naszemu Pacjentowi lepszą estetykę i komfort użytkowania, czyli zastąpiliśmy dotychczasową protezę mostem cyrkonowym.

Pani Krystyna miała problem z brakami zębowymi. Uzupełniliśmy je za pomocą mostu i koron cyrkonowych, przywracając w ten sposób Pacjentce kompletny, zdrowy uśmiech.

U Pacjenta problemem było przebarwienie leczonej kanałowo jedynki, które zaburzało estetykę uśmiechu. Jako rozwiązanie zaproponowaliśmy zastosowanie cyrkonowej korony. W pełni spełniła ona oczekiwania naszego Pacjenta.

Pacjent wymagał kompleksowego leczenia stomatologicznego. Przeprowadziliśmy rozległą przebudowę zgryzu z jego podniesieniem. W szczęce zamocowaliśmy most porcelanowy, a w żuchwie wykonaliśmy flow injection i zamocowaliśmy protezę acetalową.

Uzębienie Pacjenta było mocno zniszczone. Podjęliśmy się jego gruntownej naprawy. Przeprowadziliśmy rozległą przebudowę zgryzu wraz z jego podniesieniem. W żuchwie zastosowaliśmy protezę acetalową, a w szczęce most porcelanowy.

Pacjent odwiedził nasz gabinet, by wyleczyć zęby, a dodatkowo także poprawić estetykę uśmiechu. Przeprowadziliśmy leczenie zachowawcze, a po usunięciu próchnicy wymieniliśmy dotychczasowy, niekosmetyczny most na porcelanowy. Teraz nasz Pacjent może już cieszyć się zdrowym uśmiechem.

U Pacjentki problemem były mankamenty estetyczne uzębienia. Znaleźliśmy sposób, jak odmienić jej uśmiech na lepsze – dotychczasowy most protetyczny, którego estetyka pozostawiała nieco do życzenia, wymieniliśmy na kosmetyczny most cyrkonowy.

Pacjentka nie była zadowolona z wyglądu swoich jedynek. Poprawiliśmy ich estetykę za pomocą pełnoceramicznych licówek. Teraz z pewnością będzie częściej się uśmiechać.

Problemem Pacjenta były rozległe braki w uzębieniu. Aby przywrócić mu kompletny uśmiech, zastosowaliśmy protetyczny porcelanowy most okrężny.

Brak zęba stanowił problem Pacjentki. Uzupełniliśmy go za pomocą odpowiedniej pracy protetycznej, a oprócz tego poprawiliśmy ustawienie zębów sąsiadujących. Dokonaliśmy tego z użyciem mostu cyrkonowego.

Pacjent miał duże braki uzębienia. Żeby je uzupełnić, zastosowaliśmy porcelanowy most okrężny. Teraz wreszcie Pacjent może się cieszyć pełnym uśmiechem.

Pacjentka chciała poprawić estetykę swojego uśmiechu, do czego potrzebna była przede wszystkim zmiana wyglądu jedynek. Zastosowaliśmy pełnoceramiczne licówki, korygując w ten sposób estetyczne niedoskonałości tych zębów. Teraz Pacjentka może już uśmiechać się śmiało i bez obaw.

Pacjentka nie była zadowolona z estetyki swojego uzębienia. Stara korona protetyczna nie odpowiadała w pełni jej oczekiwaniom. Zajęliśmy się tą sprawą. Wymiana na nową wysokoestetyczną koronę pełnoceramiczną odmieniła na dobre wygląd uśmiechu.

Jeśli chodzi o Pacjentkę, tutaj problem wiązał się z poważnym brakiem zębowym w żuchwie. Mamy jednak sprawdzone sposoby na takie przypadki. Uzupełniliśmy brak zębowy za pomocą precyzyjnie dopasowanego mostu porcelanowego.

Pacjentce brakowało utraconych górnych siekaczy. Do uzupełnienia tych braków wykorzystaliśmy zęby odbudowane po leczeniu kanałowym. Posłużyły nam one do zamocowania cyrkonowego mostu protetycznego.

Pacjentka borykała się z rozległym brakiem zębów w szczęce. Zajęliśmy się odbudową górnego łuku zębowego. Do tego celu posłużyliśmy się okrężnym mostem porcelanowym. Dzięki temu Pacjentka może się teraz cieszyć kompletnym, pięknym uśmiechem.

Pacjentka miała zamocowany most protetyczny, który jednak nie odpowiadał jej potrzebom pod względem wizualnym. Dokonaliśmy jego wymiany na kosmetyczny porcelanowy most okrężny. To pozwoliło na całkowitą odmianę uśmiechu naszej Pacjentki.

U Pacjentki przeprowadziliśmy kosmetykę zębów przednich. Zastosowaliśmy w tym celu korony cyrkonowe. Dzięki nim estetyka uzębienia naszej Pacjentki uległa zdecydowanej poprawie.

Korony protetyczne na przednich zębach Pana Dariusza pozostawiały nieco do życzenia pod względem estetycznym. Dlatego dokonaliśmy ich wymiany na wysokiej jakości korony cyrkonowe.

Pacjentki problemem były braki w uzębieniu. W uzupełnieniu tego braku na stałe posłużyliśmy się mostem porcelanowym. W ten sposób przywróciliśmy naszej Pacjentce zdrowy, pełny uśmiech.

U Pacjentki przeprowadziliśmy kompleksowe leczenie w celu poprawy estetyki uzębienia przedniego. Pozwoliło ono na polepszenie ustawienia i wyglądu siekaczy. Nasza Pacjentka może teraz już bez obaw się uśmiechać.

Pacjentka miała problem ze startymi zębami, które nie tylko wpływały niekorzystnie na jej komfort, ale też obniżały estetykę uzębienia. Znaleźliśmy na to radę. Zastosowaliśmy most porcelanowy, aby odbudować starte zęby, jednocześnie przeprowadzając podniesienie zgryzu. Teraz Pacjentka może śmiało olśniewać swoim nowym uśmiechem.

Zęby Pacjetki w odcinku bocznym odbiegały swoją estetyką od pozostałego uzębienia. Potrzebna była ich odbudowa kosmetyczna. Przeprowadziliśmy ją, zakładając w tym celu uzupełnienia cyrkonowe – koronę i most protetyczny. Uśmiech wygląda teraz już zupełnie inaczej.

Pacjentka nie była zadowolona z wyglądu swojego uśmiechu. Zaproponowaliśmy optymalne rozwiązanie, które zyskało aprobatę Pacjentki. Zamocowaliśmy cyrkonowy most okrężny, a na zębach w dolnym łuku wykonaliśmy dodatkowo flow injection, korygując w ten sposób ich drobne niedoskonałości. Teraz uśmiech wygląda już zupełnie inaczej.

U Pacjentki zaszła potrzeba poprawy kosmetyki górnych zębów. Po przeanalizowaniu przypadku naszej Pacjentki zaproponowaliśmy wykorzystanie w tym celu protetycznych koron cyrkonowych. Cyrkon nie tylko jest wytrzymały, ale też odznacza się doskonałą estetyką, wiernie naśladując wygląd naturalnego szkliwa. Różnicę w uśmiechu widać wyraźnie już na pierwszy rzut oka.

Wypadki się zdarzają, a czasem mogą przez to ucierpieć zęby. Pacjentka miała właśnie taki problem – jej górne jedynki zostały zniszczone w wyniku mechanicznego urazu. Nie zwlekając, przystąpiliśmy do ich odbudowy. W tym celu zastosowaliśmy cyrkonowe korony protetyczne. Tworzywo, z którego są wykonane, zapewnia im dużą wytrzymałość i wysokie walory estetyczne. Nawet sposób, w jaki cyrkon odbija światło, odpowiada właściwościom naturalnego szkliwa, dlatego korony są trudne do odróżnienia od naturalnych części zębów.

U Pacjenta w bocznym odcinku górnego łuku zębowego brakowało zęba. Uzupełniliśmy ten brak zębowy za pomocą mostu cyrkonowego. W roli filarów wykorzystaliśmy naturalne zęby Pacjenta. Dzięki temu zabiegowi Pacjent odzyskał kompletny uśmiech.

Braki zębowe oraz słaba kosmetyka dotychczasowego mostu protetycznego wpływały na obniżenie estetyki uśmiechu.

Pacjentka nie była zadowolona z estetyki swoich zębów, między innymi dlatego, że jedynki i dwójki były przebarwione po leczeniu kanałowym. Poprawiliśmy ich wygląd dzięki zastosowaniu protetycznych koron cyrkonowych. Uśmiech wygląda teraz zupełnie inaczej.

Problemem Pacjentki był brak zębowy i pogorszona estetyka uzębienia. Nasi specjaliści znaleźli skuteczny sposób, by temu zaradzić. Zastosowaliśmy most cyrkonowy. W ten sposób uzupełniliśmy brakujący ząb oraz poprawiliśmy kosmetykę zębów przednich.

U Pacjenta potrzebna była odbudowa zębów w odcinku bocznym oraz poprawa estetyki zębów przednich. Oba te cele zdołaliśmy osiągnąć dzięki zastosowaniu protetycznego mostu cyrkonowego. Uśmiech w ten sposób został całkowicie odmieniony.

Pacjentka potrzebowała odbudowy brakujących zębów oraz poprawy kosmetyki zębów przednich. Zastosowaliśmy nowoczesny most cyrkonowy. W ten sposób uzupełniliśmy braki zębowe w odcinku bocznym oraz poprawiliśmy estetykę w odcinku przednim.

Pacjentka nie była zadowolona z wyglądu swojej dotychczasowej protezy. Zaproponowaliśmy jej wymianę na uzupełnienie stałe – nowoczesny most cyrkonowy okrężny, odznaczający się nie tylko doskonałą wytrzymałością, ale też najwyższą estetyką. Efekty mówią same za siebie.

Pacjentowi nie podobały się jego dotychczasowe uzupełnienie protetyczne. Dokonaliśmy wymiany jego ruchomej protezy na uzupełnienie stałe w formie cyrkonowego mostu okrężnego. Nie ulega wątpliwości, że zarówno estetyka jak i komfort użytkowania odbudowy protetycznej znacznie się teraz zwiększyły.

Pacjentka potrzebowała uzupełnienia braku zębowego w odcinku bocznym, a oprócz tego chciała poprawić estetykę zębów przednich. Podjęliśmy się tego zadania i dzięki zastosowaniu koron i mostu cyrkonowego dokonaliśmy całkowitej odmiany uśmiechu naszej Pacjentki.

U Pacjentki przeprowadziliśmy korektę kształtu i ustawienia prawej górnej jedynki. Dokonaliśmy tego z wykorzystaniem korony cyrkonowej. Efekt od razu rzuca się w oczy.

U Pani Renaty zaszła potrzeba poprawy estetyki górnej lewej dwójki, która odbiegała wyglądem od reszty uzębienia, zaburzając jego kosmetykę. Poprawiliśmy estetykę zęba, mocując na nim nowoczesną koronę cyrkonową. Dzięki temu idealnie wpasował się wizualnie w pozostałą część uzębienia.

U Pacjentki jedynki odbiegały estetyką od reszty uzębienia, przez co psuły ogólny wizualny efekt. Poprawiliśmy ich kosmetykę za pomocą cyrkonowych koron. Cyrkon idealnie odwzorowuje prawdziwe szkliwo, dlatego uzyskany efekt jest bardzo naturalny.

Pacjent nie był zadowolony z wyglądu swojego uzębienia. Poprawiliśmy jego estetykę, wykorzystując w tym celu korony cyrkonowe, odznaczające się doskonałą kosmetyką.

Pacjent miał rozległe braki zębowe, co utrudniało mu spożywanie posiłków i odbijało się niekorzystnie na jego życiu towarzyskim. Podjęliśmy się odbudowy górnego łuku zębowego. Na uzębieniu resztkowym Pacjenta zamocowaliśmy cyrkonowy most okrężny. Dzięki temu zrekostruowaliśmy górny łuk zębowy, co niewątpliwie wpłynie na poprawę życia.

Pacjentka potrzebowała poprawy wyglądu górnych siekaczy. Wykorzystując wysokoestetyczne korony cyrkonowe, znacznie odmieniliśmy ich wygląd na lepsze. Efekt mówi sam za siebie!

U Pacjenta przeprowadziliśmy poprawę estetyki górnych siekaczy. W tym celu zamocowaliśmy most cyrkonowy. Cyrkon idealnie odwzorowuje piękno prawdziwego szkliwa, dlatego udało nam się uzyskać niezwykle naturalny i estetyczny efekt.

Pacjent nie był zadowolony z estetyki swojego dotychczasowego mostu protetycznego. Wymieniliśmy go na wysokiej klasy most cyrkonowy. W ten sposób udało nam się między innymi poprawić kosmetykę zębów bocznych, a uśmiech naszego Pacjenta stał się bez wątpienia piękniejszy.

Problemem Pacjenta były skrajnie starte uzębienie. Przeprowadziliśmy jego gruntowną przebudowę wraz z podniesieniem zgryzu. Dokonaliśmy tego przy wykorzystaniu mostów i koron cyrkonowych.

Pacjentce brakowało górnej jedynki. Aby odbudować ten brak, postanowiliśmy, w porozumieniu z Pacjentką, posłużyć się wytrzymałym i estetycznym mostem cyrkonowym. Zęby własne Pacjentki posłużyły jako filary. Efekt całkowicie spełnił oczekiwania.

Pacjent zmagał się z problemem rozległych braków zębowych w szczęce. Odbudowaliśmy górny łuk zębowy dzięki zastosowaniu protetycznego mostu porcelanowego. Różnica jest widoczna już na pierwszy rzut oka.

Brak górnej jedynki i obniżona estetyka uzębienia stanowiły problem dla Pana Grzegorza. A jakie znaleźliśmy rozwiązanie? Uzupełniliśmy brakujący ząb i poprawiliśmy wygląd uśmiechu Pacjenta, wymieniając stary, niekosmetyczny most akrylowy na most cyrkonowy odznaczający się znacznie lepszą estetyką.

U Pacjenta z powodu wypadku doszło utraty obu górnych jedynek. Za pomocą protetycznego mostu cyrkonowego odbudowaliśmy oba zęby, poprawiając jednocześnie estetykę zębów bocznych. Teraz uśmiech wygląda, jakby nigdy nie uległ wypadkowi.

U Pacjentki potrzebna była poprawa wyglądu jedynek i dwójek. Przeprowadziliśmy ją z pomocą mostu cyrkonowego. Teraz Pacjentka może już z większą śmiałością się uśmiechać.

Pacjent miał rozległe braki uzębienia. Uzupełniliśmy je, mocując na stałe protetyczny most cyrkonowy. Dzięki temu nasz Pacjent odzyskał zdrowy, kompletny uśmiech.

U Pacjenta przeprowadziliśmy kosmetyczną regenerację uzębienia przedniego. Zastosowaliśmy w tym celu korony cyrkonowe. Przy tym poprawiliśmy też ustawienie zębów, między innymi niwelując ich stłoczenie.

U Pacjentki konieczna była odbudowa brakującego górnego siekacza. Uzupełniliśmy ten brak dzięki mostowi cyrkonowemu, który nadał przedniemu odcinkowi łuku zębowego odpowiednią funkcjonalność i estetykę.

Pacjentowi brakowało obu górnych jedynek. Uzupełniliśmy ten brak, wykorzystując do tego celu most cyrkonowy. Dzięki niemu nowe zęby wyglądają jak naturalne.

Uzębienie Pacjentki było odbudowane z wykorzystaniem mostu porcelanowego, którego estetyka nie do końca jednak odpowiadała oczekiwaniom Pacjentki. Dokonaliśmy jego wymiany na wysokoestetyczny most cyrkonowy. Teraz Klientka jest bardzo zadowolona z uzyskanego efektu.

Estetyka uzębienia Pacjenta pozostawiała nieco do życzenia, przede wszystkim z powodu stłoczeń i zużycia zębów przednich. Zaproponowaliśmy skuteczny sposób na poprawę wyglądu uśmiechu naszego Pacjenta i przeprowadziliśmy go z użyciem koron cyrkonowych.

Pacjentowi brakowało górnych siekaczy. Uzupełniliśmy ten brak za pomocą mostu cyrkonowego. umocowanego na własnych zębach Pacjenta. Dzięki temu odzyskał pełny uśmiech.

Pacjentowi brakowało górnej lewej jedynki. Niestety z pewnych przyczyn niewskazane było leczenie implantologiczne. Nowoczesna stomatologia oferuje jednak różne metody rekonstrukcji zębów, istnieją więc dobre alternatywy dla implantów. Zastosowaliśmy most cyrkonowy, przywracając w ten sposób estetyczny i funkcjonalny uśmiech.

U Pacjentki przeprowadziliśmy kompleksową poprawę estetyki uśmiechu. Okoronowaliśmy zęby z rozległymi wypełnieniami za pomocą koron cyrkonowych. Wymieniliśmy także dotychczasowy most porcelanowy na cyrkonowy, odznaczający się zdecydowanie lepszą estetyką i naturalnym wyglądem.

U Pacjentki musieliśmy popracować nad estetyką uśmiechu. Dotychczasowe mosty protetyczne na metalowej podbudowie wymieniliśmy na most cyrkonowy. Efekt to między innymi widoczna poprawa wyglądu dziąseł.

Wybrakowane uzębienie obniżało komfort życia. Przeprowadziliśmy odbudowę pełnołukową, wykorzystując w tym celu most cyrkonowy. W ten sposób przywróciliśmy u Pacjenta pełny uśmiech.

Pacjentowi potrzebna była odbudowa braku zębowego oraz wymiana niskokosmetycznych koron. Uzupełniliśmy brakującą dwójkę oraz poprawiliśmy estetykę uśmiechu za pomocą mostu cyrkonowego. Efekt mówi sam za siebie.

Pacjentka korzystała z ruchomej protezy, która jednak nie w pełni odpowiadała jej wymaganiom. Pacjentka była zdania, że komfort użytkowania tej protezy nie jest wystarczający, i postanowiła sięgnąć po doskonalsze rozwiązanie. Zastąpiliśmy dotychczasową ruchomą protezę mocowanym na stałe mostem cyrkonowym o doskonałej estetyce i wytrzymałości.

U Pacjentki zastąpiliśmy dotychczasową protezę ruchomą rozwiązaniem stałym o lepszej estetyce i zapewniającym większy komfort użytkowania. Przeprowadziliśmy pełnołukową odbudowę zgryzu za pomocą mostu cyrkonowego. Pacjentka w pełni zadowolona ze swojego nowego uśmiechu.

Problemem Pacjentki były mocno starte uzębienie. Starannie przeanalizowaliśmy sytuację, po czym zaproponowaliśmy optymalne rozwiązanie, które zyskało akceptację Pacjentki. Przeprowadziliśmy kompleksową odbudowę zgryzu, przy czym posłużyliśmy się wysokiej jakości koronami cyrkonowymi.

Pacjentka nie była zadowolona z użytkowanej przez siebie protezy ruchomej i poszukiwała innych, lepszych rozwiązań. Zaproponowaliśmy wymianę protezy na okrężny most cyrkonowy. Ta metoda odbudowy uzębienia całkowicie spełniła oczekiwania Pacjentki.

Problemem Pacjentki były przebarwienia, które pojawiły się po leczeniu kanałowym na jej przednich zębach. Zamocowaliśmy na jedynkach i dwójkach kosmetyczne korony cyrkonowe, co pozwoliło przywrócić nienaganną estetykę uśmiechu.

Pacjent nie był zadowolony z wyglądu swoich zębów przednich. Zastosowaliśmy skuteczną metodę poprawy estetyk uśmiechu za pomocą kosmetycznych koron cyrkonowych. Teraz zęby wyglądają już zupełnie inaczej.

U Pacjenta stwierdziliśmy skrajne starcie zębów. Znajdowały się w takim stanie, że potrzeba było rozległej przebudowy i podniesienia zgryzu. Wykorzystaliśmy do tego celu most cyrkonowy Przywróciliśmy w ten sposób uzębieniu zarówno estetykę, jak i funkcjonalność.

Pacjetce brakowało górnej jedynki, co przyczyniało się do powstania zgryzu otwartego. Skorygowaliśmy tę wadę, uzupełniając brak zębowy przy pomocy wysokiej jakości mostu cyrkonowego.

Pacjent zmagał się z rozległymi brakami zębowymi, nie był też zadowolony ze swojej dotychczasowej protezy. Rozwiązaniem, które zaproponowaliśmy Pacjentowi, a po jego akceptacji przeprowadziliśmy, była wymiana dotychczasowych uzupełnień na trwały i estetyczny most porcelanowy.

U Pacjenta przeprowadziliśmy kompleksową rekonstrukcję uzębienia. Zamocowaliśmy w tym celu most cyrkonowy obejmujący siekacze. Odznacza się on doskonałą funkcjonalnością i estetyką, dzięki czemu komfort życia ulegnie znacznej poprawie.

Pacjent zgłosił się do nas, ponieważ potrzebował odbudowy uzębienia. Uzupełniliśmy zęby w odcinku bocznym, a na jedynkach wymieniliśmy zużyte korony przy zastosowaniu mostu cyrkonowego.

U Pacjenta przebarwiona górna jedynka odbiegała kolorystycznie od reszty uzębienia, co zaburzało jego estetykę. Rozwiązaniem, jakie zastosowaliśmy, było zamocowanie na zębie pełnoceramicznej korony. Dzięki temu przywróciliśmy jednolity odcień całego uśmiechu.

U Pacjenta wykonaliśmy częściową przebudowę zgryzu w odcinku bocznym. Zastosowaliśmy most cyrkonowy, za pomocą którego uzupełniliśmy brak górnej jedynki. W ten sposób przywróciliśmy Pacjentowi kompletny uśmiech.

U Pacjenta przeprowadziliśmy przebudowę zgryzu wraz z jego podniesieniem. Poprawiliśmy w ten sposób wygląd uzębienia i uzupełniliśmy braki skrzydłowe. Zastosowaliśmy w tym celu porcelanowy most okrężny. Dzięki temu uśmiech Pana Andrzeja całkowicie się odmienił.

U Pacjentki problemem było mocno zużyte uzębienie w szczęce oraz braki zębowe. Przeprowadziliśmy przebudowę zgryzu. Zastosowaliśmy most cyrkonowy, a do jego zamocowania wykorzystaliśmy uzębienie resztkowe Pacjentki. Dzięki temu Pacjentka odzyskała piękny i funkcjonalny uśmiech.

U Pacjentki wykonaliśmy przebudowę zgryzu wraz z uzupełnieniem braków zębowych i poprawą wyglądu uzębienia. Dokonaliśmy tego dzięki cyrkonowym mostom i koronom. W ten sposób Pacjentka odzyskała pełny i funkcjonalny uśmiech.

Zęby Pacjenta były mocno zniszczone i już wielokrotnie plombowane. Uzupełniliśmy braki i dokonaliśmy naprawy uzębienia, stosując w odcinku przednim korony cyrkonowe, a mosty cyrkonowe w odcinkach bocznych.

Głównym stomatologicznym problemem Pacjentki był brak górnej jedynki, ale borykała się także ze zniszczonym uzębieniem dolnym. Zastosowaliśmy u Pacjentki most cyrkonowy okrężny górny oraz protezę dolną wspartą na implantach. Efektem jest zupełna odnowa uśmiechu.

U Pacjentki występował brak zębów bocznych, a także estetyczny problem zbyt szerokich odstępów między poszczególnymi zębami (zęby odseparowane). Przeprowadziliśmy korekcję kształtu zębów górnych oraz jednocześnie uzupełnienie braków zębowych za pomocą okrężnego mostu cyrkonowego.

Estetycznym problemem Pacjenta, jeśli chodzi o uśmiech, był nieatrakcyjny wygląd dwójek. Poprawiliśmy ich wygląd dzięki koronom pełnoceramicznym. W ten sposób wygląd uzębienia odmienił się na lepsze.

Problemem Pacjenta było ustawienie i położenie zębów przednich. Dokonaliśmy kosmetycznej korekty przy zastosowaniu koron cyrkonowych. Dzięki temu Pacjent odzyskał piękny uśmiech.

U Pacjentki zastosowaliśmy korony cyrkonowe, aby wymienić niekosmetyczną odbudowę kompozytową jedynek. Przeprowadziliśmy też przy tym korektę kształtu, szerokości i ustawienia przednich zębów.

U Pacjenta przeprowadziliśmy kompleksową odbudowę zgryzu. Obejmowała ona renowację uzębienia przedniego i bocznego, zniwelowanie zbyt dużych przerw między zębami (w tym diastemy), a także wydłużenie zębów z odbudową prawidłowego zgryzu. W tym celu zastosowaliśmy most cyrkonowy.

U Pacjentki dokonaliśmy zaawansowanej przebudowy zgryzu i jego płaszczyzny. Przeprowadziliśmy wymianę dotychczasowego, a mocno już zużytego porcelanowego most, który został zresztą wykonany w niewłaściwej płaszczyźnie. Zamiast niego zamocowaliśmy zgodnie z osiami twarzy cyrkonowy most okrężny. Różnicę widać gołym okiem.

error: Content is protected !!