Implantologia

Uzupełnienie uzębienia

Image

Implantologia

IMPLANT to forma uzupełnienia braków zębowych. Jest to śruba wykonana z tytanu o ściśle określonym kształcie i przygotowanej powierzchni, którą lekarz implantolog wprowadza do kości szczęki w miejscu utraconego korzenia zęba.

Na implancie opiera się porcelanowa korona protetyczna, most bądź zaczep utrzymujący protezę. 

Implanty zapewniają najbardziej zbliżony do naturalnego komfort użytkowania sztucznego uzębienia. Pozwalają na pozbycie się protez ruchomych, bądź ich lepsze utrzymanie w przypadku zaniku podłoża protetycznego. Sąsiednie zęby pozostają nietknięte.

Tytan, wprowadzony do kości, nie jest traktowany jako ciało obce, zespala się z nią. 

Szczególnie polecamy implanty osobom z bezzębiem lub bardzo rozległymi brakami uzębienia. W przypadku kiedy, ze względu na znaczny zanik podłoża, proteza „nie trzyma się” zaleca  się   wszczepienie 2 ÷ 4 implantów, które utrzymują protezę na specjalnych zatrzaskach. Jest to rozwiązanie bardzo praktyczne oraz korzystne ekonomicznie.

Michał Posturzyński

Michał Posturzyński

lekarz stomatolog, specjalista chirurgii stomatologicznej
Paweł Szczepaniak

Paweł Szczepaniak

Specjalista chirurgii stomatologicznej. Ukończył studia na Śląskiej Akademii Medycznej, ukończy specjalizację w zakresie chirurgii stomatologicznej na Katedrze Chirurgii Twarzowo-Szczękowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest ekspertem do spraw implantologii stomatologicznej, a jego umiejętności potwierdzają międzynarodowe certyfikaty wydawane przez International Congress of Oral Implantologists (ICOI) oraz Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie (DGOI). Ukończył proces szkoleń z zakresu implantologii stomatologicznej na Uniwersytecie Wolfgana Goethego we Frankfurcie na Menem.

Zagadnienia Dotyczące Implantów

Bezpieczeństwo

Lata badań i obserwacji klinicznych uczyniły implantologię jedną z najbezpieczniejszych i najbardziej pożądanych metod odbudowy braków zębowych. Implanty dawno zakończyły okres eksperymentalny, stając się rutynową procedurą stomatologiczną, dostępną w naszym gabinecie. Jej popularność ciągle rośnie wśród pacjentów. Śruba funkcjonuje jako korzeń zęba. Śruby te wiążą się chemicznie z kością - powstaje nierozerwane połączenie pomiędzy powierzchnią implantu a tkanką kostną.

Przewaga implantów nad tradycyjnymi metodami uzupełniania braków zębów

Implant jest najbardziej zbliżoną formą odbudowy brakującego zęba. Największe znaczenie ma dla pacjenta komfort użytkowania, który w przypadku implantów jest maksymalnie zbliżony do odczucia posiadania własnych zębów i stanowi ogromną przewagę nad wszystkimi rodzajami ruchomych uzupełnień protetycznych. Zastosowanie implantów wyklucza oszlifowanie zębów, które stosuje się pod tradycyjne korony i mosty.

Technika wszczepienia implantu

Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym, takim samym jak do leczenia zębów, więc zabieg nie boli. Pacjent słyszy, że się coś dzieje, czuje wibracje. Są to oczywiście odczucia w pełni akceptowalne. Nie odczuwa się szarpania czy uciskania jak przy usuwaniu zęba. Po wszczepieniu implantu i wygojeniu rany po zabiegowej implant jest niewidoczny, przykryty dziąsłem, a luka między zębowa wygląda tak jak dotychczas. Brak taki można uzupełnić za pomocą prac tymczasowych.

Czas trwania całego zabiegu

Przeciętnie zabieg trwa od 1 do 2 godzin lub więcej w zależności od ilości implantów. Leczenie, ze względu na czas potrzebny do połączenia implantów z kością, wynosi przeciętnie od 4 do 6 miesięcy. Okres od implantacji do odbudowy protetycznej może wynosić do ośmiu miesięcy. Jednak w wielu wypadkach okres można skrócić, a niekiedy wykorzystać tzw. natychmiastową odbudowę implantów. Znaczy to, że w wybranych przypadkach pacjent może wyjść z zębami zaraz po zabiegu!

Czas funkcjonowania implantów

Pod warunkiem prawidłowego wykonania i regularnych wizyt kontrolnych i właściwej higieny jamy ustnej, okres ich funkcjonalności może być nieograniczony. W naszym gabinecie stosujemy system implantologiczny, którego producent udziela 10-letniej gwarancji na wprowadzony implant.

"Odrzucenie" implantu

Wykorzystanie specjalnych tytanowych materiałów powoduje, że w kontakcie z żywymi tkankami człowieka nie następuje zjawisko "odrzutu” tak jak ma to miejsce np. podczas przeszczepiania organów.

Przeciwwskazania do leczenia implantologicznego

W wyjątkowych sytuacjach założenie implantów może być przeciwwskazane. Istotne jest to aby nie czekać zbyt długo po usunięciu zębów z podjęciem decyzji o implantacji! Czekanie bowiem powoduje zanik kości co w niektórych przypadkach uniemożliwia założenie implantów bez uprzedniej odbudów kości!

Każda sytuacja wymaga indywidualnego postępowania i oceny. Dla osób planujących leczenie implantologiczne zalecana jest wcześniejsza konsultacja w naszym gabinecie, podczas której lekarz przeprowadzi rozmowę w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań. Zostanie przeprowadzona dokładna analiza RTG oraz ocena braków uzębienia, przedstawione będą wszelkie możliwości dzięki czemu pacjent otrzyma pełną informację na temat optymalnego planu leczenia implantologicznego oraz odbudowy protetycznej.

Implanty a wiek

Implantów nie można zakładać u dzieci i młodzieży przed ukończeniem 18, 20 roku życia. Ma to związek z niezakończonym rozwojem kości.

Z drugiej strony nie ma zasadniczych przeciwwskazań, aby wprowadzać implanty u osób starszych nawet po 70. Należy jednak pamiętać, że rany u takich osób goją się wolniej.

Kosmetyka

Implanty, jak korzenie zębów, umiejscowione są w kości, więc są niewidoczne. To co widzimy podczas uśmiechu jest koroną, która wykonana jest z porcelany, doskonale imituje wygląd naturalnych zębów.

Koszt zabiegu

Na koszty zabiegu składa się kilka czynników: ilość zakładanych implantów i potrzeba wykonania dodatkowych zabiegów poprzedzających implantację oraz rodzaj i rozległość odbudowy protetycznej. W każdym przypadku cena jest omawiana z pacjentem i dostosowana do jego indywidualnych potrzeb. patrz cennik

Galeria prac implantologicznych "przed" i "po":

Telefoniczna Rejestracja

Zadzwoń i zarezerwuj wizytę
w naszej poradni.
Zobacz szczegóły

Poznaj nasz Personel

Poznaj naszych specjalistów
oraz asystentów.
Nasz zespół