Szybkie i dokładne badanie

DIAGNOSTYKA I RTG

Image
TOMOGRAFIA i RTG

TOMOGRAFIA i RTG

Nowoczesne technologie obrazowania

Poradnia wyposażona jest w bardzo nowoczesny tomograf, który łączy w sobie obrazowanie 2D i 3D. Kompleksowa diagnostyka w stomatologii umożliwia szybkie i dokładne badanie, w czasie wizyty. Nowy Tomograf CS 8100 SC 3D to wielofunkcyjne, 4-w-1 rozwiązanie do przetwarzania obrazu, łączące wielokrotnie nagradzaną technologię panoramiczną 2D i 3D.

TOMOGRAF CYFROWY CS 8100 SC 3D 

W naszej Poradni mogą Państwo wykonać takie badania jak:
 • tomografię CBCT twarzoczaszki, szczęki lub żuchwy, pojedynczych zębów i stawów skroniowo-żuchwowych
 • tradycyjne badania 2D takie jak: pantomogram, RTG punktowe, RTG panoramiczne zębów.

JEDEN SYSTEM, TRZY TECHNOLOGIE, WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI!

Od dwuwymiarowych obrazów pantomograficznych, poprzez obrazowanie 3D, skończywszy na zaawansowanych programach do planowania leczenia implantologicznego i protetycznego

 • Daje możliwość wglądu w stan całego uzębienia oraz wszystkie tkanki przyległe,
 • Dzięki badaniu tomograficznemu możliwe jest ukazanie wymiarów kości, które konieczne jest do prawidlowego leczenia implantologicznego i chirurgicznego
 • Jako badanie kontrolne daje możliwość wykluczenia chorób nowotworowych, zapaleń i innych groźnych schorzeń twarzoczaszki,
 • Wskazane we wszystkich rodzajach leczenia stomatologicznego

RTG punktowy My Ray – radiowizjografia

 • daje możliwość dokładnej oceny struktur poszczególnych zębów, np. w trakcie leczenia kanałowego,
 • daje możliwość oceny tkanki kostnej wokół chorego zęba.

Tomografia CBCT szczęki i żuchwy:

Image
Image

tomografia CBCT pojedynczego zęba po leczeniu kanałowym :

Image

RTG panoramiczne i Radiowizjografia [ RTG punktowe]:

Telefoniczna Rejestracja

Zadzwoń i zarezerwuj wizytę
w naszej poradni.
Zobacz szczegóły

Poznaj nasz Personel

Poznaj naszych specjalistów
oraz asystentów.
Nasz zespół
Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko
Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Rok 2021

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

NZOZ „Centrum medyczno-Stomatologiczne Mazowiecka 10”
Stomatologia M. Posturzyński
Ul. Mazowiecka 10, 44-335 Jastrzębie Zdrój

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące,
polegająca na:
 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące
 1. Aparat stomatologiczny do zdjęć punktowych MyRay RX DC firmy Cefla S.C.
 2. Aparat pantomograficzny CS 8100 3D firmy Carestream
 • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich
 1. Pracownia rentgenowska

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg /organ wydający, nr decyzji, data wydania/

 1. Decyzja nr 254/2013 z dnia 26-07-2013– Śląski Wojewódzki Inspektor Sanitarny
 2. Decyzja nr 484/2019 z dnia 25-10-2019– Śląski Wojewódzki Inspektor Sanitarny

oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie
jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych/radiologii zabiegowej* /organ wydający, nr decyzji, data wydania – nie dotyczy

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych dozymetrycznych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.
W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych
określonych dla pracowników. W dniu 11-07-2012 przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg MyRay RX DC firmy Cefla S.C. podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.
Zadzwoń i umów wizytę

Jastrzębie-Zdrój:
32 307 57 85

Goleszów: 
33 852 77 02

Stomatologia Jastrzębie, protetyka, implanty, Posturzynski.pl