Specjalistycznej Poradni Stomatologii i Implantologii

Ceny świadczeń podane są szacunkowo, mogą ulec zmianie w przypadku konieczności poświęcenia ponadstandardowej ilości czasu lub pracy.

Ceny świadczeń mogą się zmienić w zależności od sytuacji epidemicznej.

Wizyty odbywają się wyłącznie prywatnie. Aktualnie - w czasie epidemii, nie doliczamy dodatkowych opłat. Ze względu na znaczący wzrost cen materiałów stomatologicznych, materiałów jednorazowych oraz zwiększonego nakładu pracy związanego z przygotowaniem gabinetów rezygnujemy z udzielania rabatów bądź gratisiowych znieczuleń, RTG czy kontroli itp.

PŁATNOŚCI ZA PRACE PROTETYCZNE i ZABIEGI IMPLANTOLOGICZNE ROZLICZANE SĄ WYŁĄCZNIE W GOTÓWCE!

Konsultacja lek. specjalisty 100-200 zł

Leczenie dysfunkcji stawu skroniowo – żuchwowego [SSŻ],

- konsultacja lek. specjalisty, rozpoczęcie leczenia

od 200 zł

Szyna relaksacyjna/aparat w leczeniu dysfunkcji SSŻ

od 350 zł
Konsultacja + RTG panoramiczne  od 180 zł
Radiowizjografia (RTG punktowe) 30 zł
RTG panoramiczne 80 zł
Znieczulenie 30 zł
Znieczulenie komputerowe aparatem SleeperOne 50-100 zł
Tomografia CBCT szczęki i żuchwy 300 zł
Tomografia szczęki lub żuchwy 250 zł
Tomografia pojedynczego zęba 200 zł
   
Leczenie zębów  
Wypełnienie światło utwardzalne w zębie stałym  
1 powierzchnia 250 zł
2 powierzchnie 280 zł
3 powierzchnie 300 zł
Odbudowa zęba na wkładzie koronowo-korzeniowym 300 - 500 zł
Licówka z materiału światło utwardzalnego od 300 zł

 

Wypełnienia i odbudowy zębów objęte są dwuletnią gwarancją.


LECZENIE KANAŁOWE

Obejmuje opracowanie i wypełnienie kanałów, cena uzależniona jest od ilości oraz stopnia drożności i zakrzywienia kanałów, cena nie obejmuje kosztu wypełnienia lub odbudowy korony zęba.

W razie potrzeby przeprowadzane jest pod mikroskopem.

 

Zęby jednokanałowe od 300 zł
Zęby wielokanałowe - cena za jeden kanał 200-300 zł
Dewitalizacja miazgi 200 zł
Rewizja kanału  200 zł
Wstępna odbudowa korony zęba 200 zł
Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego  100-250 zł
Usunięcie z kanału złamanego narzędzia 100-300 zł
Wycięcie polipa miazgi 100 zł
Reendo (powtórne leczenie kanałowe) + 50%
Leczenie kanałowe zębów zgorzelinowych + 50%
Wizyta pośrednia w leczeniu kanałowym, wymiana lekarstwa 150 zł

 

Koszt leczenia kanałowego pod mikroskopem, zębów z większą ilością kanałów, zębów z kanałami mocno zakrzywionymi lub niedrożnymi oraz powtórne leczenie kanałowe, ustalany jest indywidualnie i może być wyższy niż w cenniku.

Koszt leczenia kanałowego i odbudowy zęba jest zawsze niższy niż koszt uzupełnienia zęba.

 

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Wypełnienie światło utwardzalne w zębie mlecznym od 200 zł
Kolorowe wypełnienie światło utwardzalne w zębie mlecznym od 200 zł
Lakowanie zębów stałych 150 zł

 

WYBIELANIE

Wybielanie zębów - metoda gabinetowa laserem

lub wybielanie zębów – metoda domowa [ preparat + nakładki ]

1200 zł
Wybielanie zęba martwego – pierwsza wizyta 260 zł
Wybielanie zęba martwego – kolejna wizyta 100 zł
Wybielanie - pełny zabieg
Etap gabinetowy + wybielanie domowe
1800 zł

 

Cena wybielania nie obejmuje ceny wypełnienia lub odbudowy zęba wybielanego.

 

IMPLANTOLOGIA

Implant MIS Seven [ zabieg + implant ] 2500 zł
Implant Ankylos [ zabieg + implant ] 3000 zł
Augmentacja (odbudowa kości GBR, przeszczep kości) 1000- 5000 zł
Podniesienie dna zatoki szczękowej met. otwarta 2000-4000 zł
Podniesienie dna zatoki szczękowej met. zamknięta 500 - 1500 zł
Implantoprotetyka:  
Korona cyrkonowa na implancie MIS 7 2000 zł
Korona porcelanowa na podbudowie metalowej na implancie MIS 7  1700 zł
Korona cyrkonowa na implancie Ankylos 2500 zł
Korona porcelanowa na podbudowie metalowej na implancie Ankylos 2200 zł
Proteza na 2 locatorach 3200 zł
Proteza na 3 locatorach 4000 zł
Proteza na 4 locatorach 4800 zł
Proteza na belce na 2 implantach 5500 zł
Proteza na belce na 4 implantach 8000 zł
   

 

PROTETYKA

Korony i mosty wykonywane są w sposób cyfrowy

[ skanowanie wewnątrzustne skanerem 3Shape i frezowane w laboratorium metodą CAD – CAM ]

Korona pełno cyrkonowa lub korona cyrkonowa licowana porcelaną 1 punkt   1300 zł
Korona pełno cyrkonowa lub korona cyrkonowa licowana porcelaną - punkt w moście 1200 zł
Korona pełnoceramiczna 1500 zł
Licówka porcelanowa 1500 zł
Korona porcelanowa na metalu 1 pkt. lub pkt w moście 800 zł
Wkład koronowo-korzeniowy indywidualny (lany) 300 zł
Wkład koronowo-korzeniowy indywidualny (lany) wieloelementowy 350 zł
Proteza akrylowa 1-4 zębów 300-800 zł
Proteza akrylowa 5-8 zębów 1000 zł
Proteza akrylowa 9 zębów - całkowitej 1200 zł
Mikroproteza od 300 zł
Proteza acetalowa (elastyczna) 1600 zł
Proteza szkieletowa 1600 zł
Proteza na zasuwach, zatrzaskach 2000-2500 zł
Teleskop, zatrzask 600 zł
Podścielenie protezy
Podścielenie protezy miękkim akrylem
300 zł
350 zł
Wzmocnienie protezy łukiem metalowym lub siatką 300 zł
Naprawa uszkodzonej lub złamanej protezy 200 zł
Dostawianie klamry lub zęba do protezy (za element) 100 zł
Dostawianie klamry lub zęba do protezy (za element) z wyciskiem 150 zł
Korona tymczasowa gabinetowa 50 zł
Korona tymczasowa PMMA 250 zł
Zacementowanie korony 100 zł
Przecinanie/zdejmowanie korony 100 zł
Wycisk 50 zł
Protetyczna wizyta kontrolna 60 zł


Płatności za prace protetyczne rozliczane są w gotówce. 

Do kosztu każdej pracy protetycznej doliczany jest koszt 150 zł za wydruk modelu.

 

PERIODONTOLOGIA

specj. periodontolog dr n. med. Agnieszka Kaczmarzyk

 

Wizyta periodontologiczna (badanie, diagram, porada, korekta zgryzu, instruktaż higieny)    od 260 zł
Wizyta kontrolna 200 zł
PET - test mikrobiologiczny na badanie patogenów 160-280 zł
Skaling + polishing od 200 zł
Polishing zębów od 160 zł
Czyszczenie kieszeni okołozębowych (kiretaż zamknięty w zależności od zakresu) 300-660 zł
Czyszczenie kieszeni okołozębowych ( kiretaż otwarty do 3 zębów) 500 zł + cena materiału
Szyna periodontologiczna 400-600 zł
Aplikacja leku 60 zł
Czyszczenie ropnia przyzębnego + aplikacja leku 160 zł
Szynowanie 2-4 zębów 200-300 zł
Perioskaling (głęboki+lek+recepta) 350-460 zł

 

CHIRURGIA

Usunięcie zęba [ ekstrakcja ] 250-300 zł
Operacyjne usunięcie zęba 400-600 zł
Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego [ np. ósemki ] od 600 zł

Przed implantologiczne zaopatrzenie zębodołu ( stożek kolagenowy Resorba, PRF, augmentacja + membrana )

200-1000 zł
Odsłonięcie zęba zatrzymanego od 300 zł
Szycie rany w jamie ustnej 100 zł
Resekcja wierzchołka korzenia 500 zł
Leczenie rany poekstrakcyjnej (każdorazowa wizyta) 60 zł
Usunięcie zęba mlecznego 200 zł
Wycięcie zmiany, guza w obrębie tkanek miękkich od 300 zł
Wycięcie przerostów poprotetycznych błony śluzowej 300-1000 zł

Konsultacja lekarska i położnej/doradcy laktacyjnego dot. wędzidełek u noworodka

lub/i skierowanie na konsultacje i badania

od 200 zł

Podcięcie wędzidełka podjęzykowego - noworodek

od 500 zł

Podcięcie wędzidełka wargi - noworodek

od 500 zł

Podcięcie/korekta wędzidełka języka lub wargi laserem - starsze dzieci, osoby dorosłe

od 300 zł

Usunięcie torbieli szczęki/żuchwy 500-1000 zł
Pourazowe unieruchomienie zębów szyną z włókna szklanego [ szyna kosmetyczna ] 600 zł
Zdejmowanie szwów, kontrola, recepta 60 zł

 

CENNIK ZABIEGÓW LASEREM

CHIRURGIA LASEROWA:  
Wycięcie, korekta dziąsła od 300 zł
Wycięcie zmiany patologicznej błony śłuzowej od 300 zł
Podcięcie wędzidełka języka lub wargi [ tylko starsze dzieci i osoby dorosłe ] od 300 zł
Leczenie zmian na błonie śluzowej 50-100 zł
ENDODONCJA LASEROWA:  
Fototermiczna dezynfekcja kanałów korzeniowych/kanał 100 zł
PERIODONTOLOGIA LASEROWA:  
Fotoaktywna dezynfekcja przyzębia 300-500 zł
BIOSTYMULACJA - 5 zabiegów 250 zł

 

PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA

 

Usunięcie kamienia nazębnego ultradźwiękami z polishingiem – 2 łuki zębowe  100-200 zł 
Piaskowanie zębów - usuwanie osadów - 2 łuki zębowe 150 zł
Kompleksowy zabieg higienizacyjny 0 kamień, piaskowanie, polishing, fluoryzacja - 2 łuki zębowe 200-300 zł
Lakierowanie zębów preparatem fluorkowym - 2 łuki zębowe 100 zł
Fluoryzacja żelem lub pianką na łyżkach - 2 łuki zębowe 50 zł
Lakowanie zębów bocznych - 1 ząb 150 zł
Leczenie próchnicy początkowej preparatem ICON - 1 ząb 200 zł
Instruktaż higienizacyjny z wybarwieniem płytki 100 zł

 

SKORZYSTANIE Z WIZYTY JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEGO CENNIKA.

UWAGA! Pacjentów nieumówionych, przyjmowanych poza godzinami pracy nie obowiązuje powyższy cennik.

 

Świadczenia objęte są gwarancją:

  • Uzupełnienia protetyczne stałe i kombinowane – 2 lata
    Warunkiem utrzymania gwarancji w tym okresie jest coroczna wizyta kontrolna

  • Implanty Mis Seven - 10 lat

  • Implanty Ankylos - dożywotnia gwarancja

  • Protezy ruchome – 1 rok, elementy utrzymujące protezę (klamry) – pół roku

  • Wypełnienia w zębach stałych – 2 lata

Ze względu na brak możliwości standaryzacji i różnorodności przypadków medycznych mogą wystąpić odstępstwa od gwarancji, o których informuje lekarz. 

Podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.